Tips voor het invullen van het Europees schadeformulier

• Ook als er geen tegenpartij is of wanneer deze onbekend is, dient u een schadeformulier in te vullen.

• Print altijd 2 exemplaren van het formulier: het moet in tweevoud worden ingevuld, zodat beide partijen een exemplaar hebben voor hun verzekeraar. Het blauwe boekje bevat al 2 exemplaren van het schadeformulier.

• De voorkant van het formulier vult u samen met de tegenpartij in op de plaats van de aanrijding. De achterzijde kunt u thuis verder invullen.

• Maak indien mogelijk foto’s van het ongeval en de schade en voeg eventuele getuigenverklaringen aan het formulier toe.

Vragen 1 t/m 5

Vul de datum en plaats van het ongeval in, de namen an adressen van getuigen en geef aan of er (licht) gewonden zijn en of er behalve schade aan de betrokken motorrijtuigen nog andere materiële schade is, bijvoorbeeld aan een vangrail of lantaarnpaal.

Vragen 6 t/m 9

Vul al voordat u op reis gaat de gegevens in over de verzekeringnemer, het voertuig, de verzekering en de bestuurder. Verzekeringnemer is degene die de autoverzekering heeft afgesloten. Zie bij twijfel hiervoor de naam op de verzekeringspolis of de groene kaart. Let erop dat de tegenpartij in ieder geval het juiste kenteken invult. Via het kenteken kunnen de verzekeringsgegevens worden nagegaan. De gegevens van aanhangwagen of oplegger moeten apart worden vermeld.

Vragen 10 en 11.

Geef aan waar het voertuig werd geraakt en welke zichtbare schade er is

Vraag 12

Door middel van kruisjes in de vakken geeft u aan hoe het ongeval plaatsvond. Onderaan geeft u aan hoeveel vakjes u beiden hebt aangekruist. Dit, om wijzigingen naderhand te voorkomen.

Vraag 13

Maak een eenvoudige maar duidelijke situatieschets van de aanrijding en geef daarin het volgende aan: 1. Wegsituatie. 2. Rijrichting van voertuigen A en B. 3. Hun positie op het moment van de aanrijding. 4. Welke verkeerstekens zijn aanwezig. 5. Straatnamen of wegnummers.

Vraag 14

Hieronder vermeldt u alles wat u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld als u het niet eens bent met wat de tegenpartij heeft ingevuld of dat er al eerdere schade aan het voertuig was. Als het formulier hiervoor onvoldoende ruimte biedt, gebruikt u een aanvullend blanco vel papier.

Vraag 15

Beide bestuurders moeten hun handtekening zetten. Doe dat pas als beide partijen alle gegevens hebben ingevuld. Daarna kan niets meer gewijzigd worden. Bent u het niet eens met de inhoud van het formulier dan ondertekent u het niet.

Politiestempel indien van toepassing. Schakel in het buitenland altijd de politie in en laat een proces-verbaal opmaken, zeker in Oost-Europese landen en in landen als Turkije en Marokko. U loopt anders het risico problemen te krijgen bij het verlaten van het land.

Ondertekening betekent niet dat één van de partijen bij voorbaat schuld erkent maar geeft slechts de feitelijke situatie weer en bevordert een snelle schadeafhandeling.

Geef na ondertekening de tegenpartij een deel van het boekje. Het maakt niet uit of dit het origineel is of de doordruk,