Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website van Autobedrijf Nico Bruggink B.V. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je ermee akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Autobedrijf Nico Bruggink B.V. zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Autobedrijf Nico Bruggink B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Autobedrijf Nico Bruggink B.V. garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Autobedrijf Nico Bruggink B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van Autobedrijf Nico Bruggink B.V. staan links naar websites van derden. Autobedrijf Nico Bruggink B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Autobedrijf Nico Bruggink B.V. niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Autobedrijf Nico Bruggink B.V. of Mazda Motor Nederland. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autobedrijf Nico Bruggink B.V. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Autobedrijf Nico Bruggink B.V. behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contactgegevens

Autobedrijf Nico Bruggink B.V.
Spoorstraat 7
7271 CA Borculo
Telefoon: 0545 271 517
E-mail: info@bruggink.nl

versie juni 2018